Debates

Tuesday, 11 July 2017

Joint Committee
Gnó an Choiste

Tuesday, 27 June 2017

Joint Committee
An Scrúdú Cainte sa tSraith Shóisearach: An Roinn Oideachais agus Scileanna

Tuesday, 13 June 2017

Joint Committee
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-22: Múinteoirí Meánscoile

Tuesday, 30 May 2017

Joint Committee
Craoltóireacht in Éirinn trí Mheán na Gaeilge: Díospóireacht

Tuesday, 16 May 2017

Joint Committee
Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga (Atógáil): An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Tuesday, 2 May 2017

Joint Committee
Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga: An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Tuesday, 4 April 2017

Joint Committee
Gnó an Chomhcoiste

Tuesday, 21 March 2017

Joint Committee
An Ghaeilge agus Breatimeacht: Díospóireacht

Tuesday, 21 March 2017

Joint Committee
An Ghaeilge agus Breatimeacht: Díospóireacht

Tuesday, 7 March 2017

Joint Committee
Ceisteanna Óige: Díospóireacht

Tuesday, 21 February 2017

Joint Committee
Gaeilge sa Státseirbhís

Tuesday, 17 January 2017

Joint Committee
Polasaithe Iontrála Scoile: Cearta Oideachais

Tuesday, 13 December 2016

Joint Committee
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-22: An Roinn Oideachais agus Scileanna