Latest Work

An obair is déanaí

Teach Laighean Seoirseach is ea an teach bunaidh, a tógadh in 1745, agus ar cuireadh leis thar na blianta chun riachtanais a chónaitheoirí éagsúla a shásamh. Áirítear i lorg an Tí bhunaidh Seomra an tSeanaid agus a limistéir thacaíochta, an Seomra Léitheoireachta, an príomh-halla agus an pasáiste i dtreo staighre na Dála, Oifig an Chinn Comhairle, Oifig an Chathaoirligh, an Oifig Ghinearálta agus an Oifig Fiosrúcháin. Níl aon tionchar ag na hoibreacha caomhnaithe ar Sheomra na Dála, seomraí coiste ná oifigí Comhaltaí.

Le 270 bliain anuas, bhí go leor athruithe ar áitíocht an Tí. Tá an caitheamh ar fhabraic an Tí le feiceáil. Mar aon le láidriú riachtanach ar struchtúr an fhoirgnimh, áirítear sna hoibreacha athshreangú Teach Laighean chuig caighdeáin nua-aimseartha agus bearta frithdhóiteáin a uasghrádú. Teastaíonn deisiúchán ó na fuinneoga, comhlaí, siúinéireacht agus obair chloiche stairiúil. Cuirfear an doras iontrála bunaidh chuig faiche Laighean ar ais agus leagfar an phóirseáid reatha.

D+iil Eireann 4

Dul chun cinn go dtí seo

Tosófar ar an obair in 2017 agus críochnófar í in 2018.

Tá obair chasta ag baint le seanteach 270 bliain den scála seo a athchóiriú. Bhí an chéim phleanála fada, ach bhí sé tábhachtach iniúchadh maith a dhéanamh ar gach gné de sula dtosófaí ag bualadh casúr. Rinne speisialtóirí éagsúla suirbhéanna ar an bhfoirgneamh ar fad lena chinntiú gur féidir na hoibreacha a dhéanamh go sábháilte. Mar gheall ar thábhacht na hoibre a tharlaíonn i dTeach Laighean de ghnáth, leagadh amach na hoibreacha ionas nach gcuirfidís isteach mórán ar Chomhaltaí an Oireachtais, ar an bhfoireann ná ar an bpobal.