Más scoláire thú nó múinteoir d’oideachas saoránach, sóisialta, polaitiúil (OSSP) an teastais shóisearaigh, nó más mian leat tuilleadh a fhoghlaim faoinár gcóras parlaiminte agus polaitiúil, beidh an tsraith físeán seo áisiúil duit. Scrollaigh síos leis na gníomhaíochtaí is féidir leat a úsáid sa seomra ranga a fháil.

democracy 1

Céard is daonlathas ann?

Faigh amach cén chiall atá le daonlathas agus an gá atá le rialacha.

democracy 2

An chaoi a n-oibríonn an daonlathas in Éirinn agus ár mBunreacht

Foghlaim faoi na hairteagail sa Bhunreacht agus an chaoi a mbíonn cearta áirithe agat nuair a chónaíonn tú i ndaonlathas, cearta a bhfuil cosaint acu faoin mBunreacht.

voting

Your Vote

Learn about voting and why it is important in a democracy.

who can vote and types of elections

Cé atá in ann vóta a chaitheamh agus na cineálacha toghchán

Foghlaim faoi na cineálacha difriúla toghchán agus feicfidh tú an difríocht idir toghcháin agus reifrinn.

the need for rules and laws

An gá atá le rialacha agus le dlíthe

Foghlaim faoin ngá atá le rialacha agus dlíthe agus smaoinigh ar an sórt saoil a bheadh againn gan aon rialacha ná dlíthe.

how laws are made

An chaoi a ndéantar dlíthe

Foghlaim faoin gcaoi a dtéann Billí trí Chéimeanna difriúla i dTithe an Oireachtais sula sínítear ina ndlí iad.

how the oireachtas works

An chaoi a n-oibríonn Tithe an Oireachtais

Féach ar Thithe an Oireachtais agus a bhfuil iontu agus foghlaim faoi Dháil Éireann, an Taoiseach agus an Rialtas.

seanad eireann ga

Seanad Éireann

Foghlaim faoi Sheanad Éireann agus an difear idir é féin agus an Dáil.

the committe system3

Córas na gcoistí

Is cuid thábhachtach d’obair na Parlaiminte iad na coistí agus mínítear sa cheacht seo an chaoi ar féidir leo súil a choimeád ar an méid a tharlaíonn taobh istigh de na Tithe.

the role of the media

Ról na meán

Insítear sa cheacht seo duit an chaoi le teacht ar nuacht an Oireachtais. Smaoinítear freisin ar na bealaí ina gcoinníonn ról na meán ar an eolas thú faoi Thithe an Oireachtais.

Gníomhaíochtaí ranga

Íoslódáil ár moltaí i dtaobh gníomhaíochtaí ranga a bhaineann leis na físeáin agus faigh treoracha céim ar chéim faoi conas toghchán bréige a reáchtáil sa rang.