Eagróidh Seanad Éireann díospóireacht faoi choinne daltaí idirbhliana as gach ceart den tír mar chuid den chlár, Vótáil100.

Beidh faill ag na daltaí a roghnófar le bheith páirteach an mhuinín atá acu astu féin a chur chun cinn agus iad ag caint os comhair lucht féachana. Ina theannta sin gheobhaidh siad léargas ar ról an Oireachtais, ar chomhionannas inscne, ar an ról atá ag an tsochaí shibhialta i ndaonlathas, agus ar ar fhág na mná a throid ar son na vótála le hoidhreacht.

Déanfar meantóireacht ar na daltaí i dtaobh óráidíocht phoiblí. Maidir le múinteoir atá ag treorú dalta a roghnófar, tabharfar cuireadh dó nó di chuig Teach Laighean i gcomhair na díospóireachta chomh maith.

Schools Debating Competition seanad2

Sonraí teagmhála le haghaidh na díospóireachta óige