Cabhair

You can enter multiple filters to search for bills or acts, including:

Year(s), eg, 2014-2017, 1990
Keyword(s), eg, finance, mental health
Bill or Act number, eg, 179

To activate your filters, press the Search button.

Folaigh ardroghanna
Taispeáin ardroghanna

5098 results in Billí agus Achtanna

5098 results in Billí agus Achtanna

Leathanach 1 de 255

18 Aib 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Leanaí (Leasú), 2018

Uimh. 38 de 2018

17 Aib 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um An Bille um Bonneagar Náisiúnta, 2018

Uimh. 37 de 2018

10 Aib 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um xxx 2018

Uimh. 36 de 2018

28 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Ráthaíocht Tionachta Níos Mó agus Cinnteacht Cíosa), 2018

Uimh. 35 de 2018

18 Aib 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Oideachas Gnéis Oibiachtúil a Sholáthar, 2018

Uimh. 34 de 2018

22 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) (Leasú), 2018

Uimh. 33 de 2018

21 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe) (Leasú), 2018

Uimh. 32 de 2018

17 Aib 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chóipcheart agus Forálacha Eile maidir le Maoin Intleachtúil, 2018

Uimh. 31 de 2018

8 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thoirmeasc ar Fhéinfhostaíocht Bhréige, 2018

Uimh. 30 de 2018

27 Márta 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um an Seú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht 2018

Uimh. 29 de 2018

7 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chiontóirí Gnéis (Leasú), 2018

Uimh. 28 de 2018

7 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um an Dlí Coiriúil (Leanaí a Earcú chun Gabháil do Ghníomhaíocht Choiriúil), 2018

Uimh. 27 de 2018

21 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Rialú Cearrbhachais, 2018

Uimh. 26 de 2018

27 Feabh 2018
Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Ealaíon (Dínit ag an Obair) (Leasú) (Uimh. 2), 2018

Uimh. 25 de 2018

27 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) (Leasú), 2018

Uimh. 24 de 2018

22 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Mháithreachais (Comhaltaí de Thithe an Oireachtais), 2018

Uimh. 23 de 2018

22 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí (Leasú), 2018

Uimh. 22 de 2018

6 Márta 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Tomhaltóirí (Gnólachtaí Seirbhísithe Creidmheasa a Rialáil) (Leasú), 2018

Uimh. 21 de 2018

20 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille Sláinte Poiblí (Infhaighteacht Dífhibrileoirí), 2018

Uimh. 20 de 2018

27 Feabh 2018
Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chosaint Raideolaíoch (Leasú), 2018

Uimh. 19 de 2018