Sceideal na gcruinnithe

Déar, 8 Márta 2018

 • 15.15

  Committee Meeting: Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach (Joint)
  CR3, LH 2000 - (T) To be televised

 • 15.30

  Committee Meeting: Agriculture, Food and the Marine (Joint)
  CR1, LH 2000 - (T) To be televised

 • 16.00

  Committee Meeting: Education and Skills (Joint)
  CR2, LH 2000 - (T) To be televised

 • 17.00

  Committee Meeting: An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin (Comh)
  CR4, LH 2000 - (T) To be televised

 • 09.00

  Committee Meeting: Justice and Equality (Joint)
  CR2, LH 2000 - (T) To be televised

 • 09.00

  Committee Meeting: Health (Joint)
  CR3, LH 2000 - (T) To be televised

 • 09.30

  Committee Meeting: Children and Youth Affairs (Select)
  CR1, LH 2000 - (T) To be televised

 • 09.30

  Committee Meeting: Transport, Tourism and Sport (Joint)
  CR4, LH 2000 - (T) To be televised

 • 13.30

  Committee Meeting: Future of Mental Health Care (Joint)
  CR4, LH 2000 - (T) To be televised

 • 13.30

  Committee Meeting: Public Petitions (Joint)
  CR1, LH 2000 - (T) To be televised

 • 14.00

  Committee Meeting: Budgetary Oversight
  CR2, LH 2000 - (P) Private Meeting

 • 14.00

  Committee Meeting: European Union Affairs (Joint)
  CR3, LH 2000 - (T) To be televised

 • 16.00

  Committee Meeting: Dáil Procedure
  R160 5-Storey Block - (P) Private Meeting

 • 17.00

  Committee Meeting: An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin (Comh)
  CR4, LH 2000 - (T) To be televised

 • 09.00

  Committee Meeting: Public Accounts
  CR3, LH 2000 - (T) To be televised

 • 09.30

  Committee Meeting: Finance, Public Expenditure and Reform, and Taoiseach (Joint)
  CR2, LH 2000 - (T) To be televised

 • 09.30

  Committee Meeting: Housing, Planning and Local Government (Joint)
  CR1, LH 2000 - (T) To be televised

 • 10.30

  Committee Meeting: Dáil Business
  R160 5-Storey Block - (P) Private Meeting

 • 10.30

  Committee Meeting: Employment Affairs and Social Protection (Joint)
  CR4, LH 2000 - (T) To be televised

 • 14.00

  Committee Meeting: Implementation of the Good Friday Agreement (Joint)
  CR2, LH 2000 - (P) Private Meeting

 • 14.00

  Committee Meeting: Foreign Affairs and Trade, and Defence (Select)
  CR1, LH 2000 - (T) To be televised

 • 15.00

  Committee Meeting: An Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin (Comh)
  CR4, LH 2000 - (T) To be televised

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

Foilsíonn an Coiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht an tuarascáil deiridh

20 Nollaig 2017

Foilsíonn an Coiste um an Ochtú Leasú ar an mBunreacht an tuarascáil deiridh

Bunaíodh an Coiste chun an tuarascáil agus na moltaí ón Tionól Saoránach i ndáil leis an ochtú leasú ar an mBunreacht a bhreithniú.

Díospóireachtaí le déanaí

Déar, 8 Márta 2018

Committee on Housing, Planning and Local Government [Joint Committee]

Provision of Traveller Accommodation: Discussion

Déar, 8 Márta 2018

Committee of Public Accounts

Vote 34: Housing, Planning, Community and Local Government

Déar, 8 Márta 2018

Committee on Foreign Affairs and Trade, and Defence [Select Committee]

Message to Dáil

Preaseisiúintí

12 Márta 2018, 14.38

Communications Committee publishes report on Broadcasting Bill & Retransmission Fees

7 Márta 2018, 16.52

PAC to focus on local authority funding and Housing, Planning, Roads, Community & Local Government

7 Márta 2018, 15.20

Students to address Irish Language Committee as part of Seachtain na Gaeilge

7 Márta 2018, 14.44

Employment Affairs & Social Protection Committee to focus on JobPath and EU legislative proposal

Tuarascálacha le déanaí

Céad, 14 Márta 2018

Work Programme, Committee on Budgetary Oversight
Committee on Budgetary Oversight work programme March - December 2018

Luan, 12 Márta 2018

Report, Pre-Legislative Scrutiny of the General Scheme of a Broadcasting (Amendment) Bill 2017 and Retransmission Fees
Committee on Communications, Climate Action and Environment report on Pre-Legislative Scrutiny of the General Scheme of a Broadcasting (Amendment) Bill 2017 and Retransmission Fees

Luan, 12 Márta 2018

Report of the Business Committee, 20 - 22 March 2018
Arrangements for business and business schedule for Tuesday to Thursday, 20 - 22 March 2018

Aoine, 9 Márta 2018

Work Programme 2018, Joint Committee on Communications, Climate Action and Environment
Work Programme 2018

Treoirlínte maidir le haighneacht a dhéanamh

Sula gcuireann tú aighneacht faoi bhráid coiste Oireachtais, léigh ár ndoiciméad treoirlínte. Tugtar léargas gearr ann faoin gcúis atá le haighneachtaí mar aon leis an bhformáid nach mór a úsáid nuair a dhéanann tú aighneacht.

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Íomhá: iStock

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

Cad iad na buanchoistí?

Faisnéis úsáideach

Cad iad na buanchoistí?

Bunaítear buanchoistí trí bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Bíonn comhaltaí ón Dáil nó an Seanad, ach ní ón dá áit, ar roghchoiste. Bíonn comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar chomhchoiste.

Coistí agus an tAontas Eorpach

Faisnéis úsáideach

Coistí agus an tAontas Eorpach

Bíonn ról tábhachtach ag coistí maidir lena chinntiú go ndéantar grinnscrúdú ar reachtaíocht agus ar bheartais an Aontais Eorpaigh agus go gcoimeádtar an Rialtas cuntasach i ngnóthaí na hÉireann leis an Eoraip.