26 MFómh 2017

Leanann an coiste obair na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus díríonn sé ar fhorbairt réigiúnach chothrom, ar shaincheisteanna tuaithe agus ar na healaíona.

Dáta a bunaíodh: 16 Meith 2016

Dáta a lánscoireadh: 26 MFómh 2017

Teach: 32nd Dáil, 25th Seanad

Cultúr 2025

An tuarascáil is déanaí

Cultúr 2025

D’fhoilsigh an coiste an chéad bheartas náisiúnta cultúir d’Éirinn. Tugann sé fís, bunús agus creat beartais le haghaidh bheogacht, fhorbairt agus inmharthanacht leanúnach na n-ealaíon, an chultúir agus na hoidhreachta in Éirinn suas go dtí 2025.

Preaseisiúintí

19 MFómh 2017, 11.16

Cruinniú ag an gCoiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le Cathaoirligh Ainmnithe na Comhairle Oidhreachta agus an Choimisiúin Lámhscríbhinní

6 Iúil 2017, 16.28

Stádas speisialta don Tuaisceart tar éis an Bhreatimeachta á iarraidh ag an gCoiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

4 Iúil 2017, 10.07

An Taisce, An Chomhairle Oidhreachta agus Oideas Gael le teacht os comhair an Choiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Físeáin le déanaí

Céad, 20 MFómh 2017

An Coiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Engagement with Michael Parsons, Chair Designate, The Heritage Council and engagement with Professor John McCafferty, Chair Designate, Irish Manuscripts Commission

Amharc ar an bhfíseán

Aoine, 21 Iúil 2017

An Coiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Report Launch - Culture 2025 - Éire Ildánach, Framework Policy to 2025

Amharc ar an bhfíseán

Céad, 19 Iúil 2017

An Coiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

 Report on Culture 2025 - Éire Ildánach, Framework Policy 2025

Amharc ar an bhfíseán

Díospóireachtaí le déanaí

Céad, 20 MFómh 2017

Joint Committee

Irish Manuscripts Commission: Chairperson Designate

Céad, 5 Iúil 2017

Joint Committee

Preserving Ireland's Natural Heritage: Discussion

Céad, 21 Meith 2017

Joint Committee

Sustaining Viable Rural Communities: Discussion (Resumed)

Doiciméid le déanaí

Céad, 20 MFómh

Opening Statement, John McCafferty, Irish manuscripts Commission

Opening Statement, John McCafferty, Irish manuscripts Commission (PDF)

Céad, 20 MFómh

Opening Statement, Michael Parsons, The Heritage Council

Opening Statement, Michael Parsons, The Heritage Council (PDF)

Céad, 5 Iúil

Opening Statement, Oideas Gael‌

Opening Statement, Oideas Gael‌ (PDF)

Tuarascálacha le déanaí

Déar, 5 DFómh

Tuarascáil ar an Toscaireacht chuig Inis Mór, Oileáin Árann, Contae na Gaillimhe

Tuarascáil ar an Toscaireacht chuig Inis Mór, Oileáin Árann, Contae na Gaillimhe (PDF)

Céad, 19 Iúil

Report on Culture 2025 – Éire Ildánach, Framework Policy to 2025

Report on Culture 2025 – Éire Ildánach, Framework Policy to 2025 (PDF)

Déar, 6 Iúil

Report on the delegation to Counties Cavan, Westmeath, Meath and Monaghan

Report on the delegation to Counties Cavan, Westmeath, Meath and Monaghan (PDF)

Roghchoiste

Roghchoiste

Roghchoiste

Ní bhíonn ach Comhaltaí Dála ar an roghchoiste. Tagann sé le chéile chun breith a dhéanamh ar reachtaíocht agus ar Mheastacháin maidir leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Grinnscrúdú AE

Íomhá: iStock

Grinnscrúdú AE

Déanann an coiste grinnscrúdú ar an reachtaíocht AE ar fad a bheartaítear i réimse na n-ealaíon, na hoidhreachta, na gnóthaí réigiúnacha, tuaithe agus Gaeltachta agus déantar cinntí maidir leis na beartais sin.

Treoirlínte maidir le haighneacht a dhéanamh

Sula gcuireann tú aighneacht faoi bhráid coiste Oireachtais, léigh ár ndoiciméad treoirlínte. Tugtar léargas gearr ann faoin gcúis atá le haighneachtaí mar aon leis an bhformáid nach mór a úsáid nuair a dhéanann tú aighneacht.

Sonraí teagmhála na gcoistí

An Comhchoiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe agus Gaeltachta
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Cléireach don Choiste:
Eugene Ó Cruadhlaoich
(01) 6183780
eugene.ocruadhlaoich@oireachtas.ie

Preasoifigeach:
Ciaran Brennan
(01) 618 3903
(086) 049 6518
ciaran.brennan@oireachtas.ie