Next meeting:

Last Updated - 19 June 2017, 12:08

There are no scheduled meetings for this Committee available at this time.

The committee is dedicated to promoting the use of Irish as a vernacular language in every aspect of Irish life.

Date established: 28 Jun 2016

House: 32nd Dáil, 25th Seanad

Press releases

26 Jun 2017, 14.00

Éisteachtaí faoi scrúdú béil Gaeilge an Teastais Shóisearaigh ag dul ar aghaidh i gCoiste na Gaeilge

12 Jun 2017, 15.00

Irish Language Committee to focus on oral Irish Junior Cert Examination

29 May 2017, 9.00

Irish Language Committee to discuss issues facing Irish language broadcasters

Recent videos

Irish Language the Gaeltacht and the Islands

Tue, 27 Jun 2017

Committee on Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

An Scrúdú Cainte mar chuid lárnach den Teastas Sóisearach

Irish Language the Gaeltacht and the Islands SC

Tue, 30 May 2017

Committee on Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

Na dúshláin a bhaineann le Craoltóireacht in Éireann trí mheán na Gaeilge

Irish Language the Gaeltacht and the Islands

Tue, 16 May 2017

Committee on Irish Language, the Gaeltacht and the Islands

(i) Plean infheistíochta na Gaeilge agus na Gaeltachta aontaithe ag 80 grúpa Gaeilge agus Gaeltachta; (ii) Tráchtaireacht ar Chóras na Scéimeanna Teanga – Tuairisc an Choimisinéara Teanga faoi Alt 29 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003.

Recent debates

Tuesday, 13 June 2017

Joint Committee

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-22: Múinteoirí Meánscoile

Tuesday, 30 May 2017

Joint Committee

Craoltóireacht in Éirinn trí Mheán na Gaeilge: Díospóireacht

Tuesday, 16 May 2017

Joint Committee

Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga (Atógáil): An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Recent documents

Tuesday, 30 May 2017

Cúr i láthair, Raidió na dTreabh

Tuesday, 30 May 2017

Cúr i láthair, Raidió na Life

Tuesday, 30 May 2017

Cúr i láthair, Raidió Fáilte

EU Scrutiny

All proposed EU legislation in the areas of the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands is scrutinized by the committee and decisions are made regarding such proposals.

Committee contact details

Joint Committee on the Irish Language, the Gaeltacht and the Islands
Leinster House
Kildare Street
Dublin 2
D02 XR20

Clerk to the Committee:
Eugene Ó Cruadhlaoich
(01) 618 3780
gaeilge@oireachtas.ie

Press Officer:
Ciarán Brennan
(01) 618 3903
ciaran.brennan@oireachtas.ie