An chéad chruinniú eile:

Nuashonraithe go deireanach - 20 Meán Fómhair 2017, 16:59

26 Meán Fómhair 2017, 17:00

Buailfidh Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán le chéile i Seomra Coiste 4, TL 2000.

Amharc Sceideal an Choiste

Tá an coiste tiomanta d’úsáid na Gaeilge mar theanga choiteann i ngach gné de shaol na hÉireann a chur chun cinn.

Date established: 28 Meith 2016

House: 32nd Dáil, 25th Seanad

Preaseisiúintí

10 Iúil 2017, 14.00

RTÉ le teacht os comhair Coiste chun dúshláin a bhaineann le craoltóireacht trí mheán na Gaeilge a phlé

26 Meith 2017, 14.00

Éisteachtaí faoi scrúdú béil Gaeilge an Teastais Shóisearaigh ag dul ar aghaidh i gCoiste na Gaeilge

12 Meith 2017, 15.00

Scrúdú béil Gaeilge an Teastais Shóisearaigh faoi chaibidil ag Coiste na Gaeilge

Físeáin le déanaí

Irish Language the Gaeltacht and the Islands

Máirt, 11 Iúil 2017

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Session A: 5 p.m. Ceanncheathrú Nua d’Fhoras na Gaeilge agus an costas a bhaineann leis
Session B: 6 p.m. Na dúshláin a bhaineann le Craoltóireacht in Éirinn trí mheán na Gaeilge agus na dualgais atá ar Raidió Teilifís Éireann faoin reachtaíocht

Irish Language the Gaeltacht and the Islands

Máirt, 27 Meith 2017

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

An Scrúdú Cainte mar Chuid Lárnach den Teastas Sóisearach

Irish Language the Gaeltacht and the Islands SC

Máirt, 30 Beal 2017

Coiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán

Na dúshláin a bhaineann le Craoltóireacht in Éireann trí mheán na Gaeilge

Díospóireachtaí le déanaí

Tuesday, 11 July 2017

Joint Committee

Gnó an Choiste

Tuesday, 27 June 2017

Joint Committee

An Scrúdú Cainte sa tSraith Shóisearach: An Roinn Oideachais agus Scileanna

Tuesday, 13 June 2017

Joint Committee

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-22: Múinteoirí Meánscoile

Doiciméid le déanaí

Dé Máirt, 11 Iúil 2017

Ráitis Oscailte, Seán Ó Coinn, Foras na Gaeilge

Dé Máirt, 11 Iúil 2017

Ráitis Oscailte, Rónán Mac Con Iomaire, Raidió Teilifís Éireann

Dé Máirt, 11 Iúil 2017

Ráitis Oscailte, Maurice Buckley, Oifig na nOibreacha Poiblí

Grinnscrúdú AE

Déanann an coiste grinnscrúdú ar an reachtaíocht AE ar fad a bheartaítear i réimsí na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán agus déantar cinntí maidir leis na beartais sin.

Sonraí teagmhála na gcoistí

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Cléireach don Choiste:
Eugene Ó Cruadhlaoich
eugene.ocruadhlaoich@oireachtas.ie
(01) 618 3780

Preasoifigeach:
Ciarán Brennan
ciaran.brennan@oireachtas.ie
(01) 618 3903