Sceideal Dháil Éireann

Sceideal Sheanad Éireann

Sceideal na gcruinnithe

Páipéir ghnó
Seanad Order Paper (Thurs) (PDF)

Seanad Order Paper (Thurs)

Seanad Éireann

Dáil Question Paper (Thurs) (PDF)

Dáil Question Paper (Thurs)

Dáil Éireann

Dáil Order Paper (Thurs) (PDF)

Dáil Order Paper (Thurs)

Dáil Éireann

Dáil Éireann

An nuashonrú is déanaí ón Tuairisc Oifigiúil:

Céad, 25 Aib 2018: foilsíodh 30 topaic, ina n-áirítear 66 cainteoir agus vótáil den teach.

Seanad Éireann

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Céad, 25 Aib 2018: foilsíodh 10 topaic, ina n-áirítear 31 cainteoir agus vóta den teach.

Coistí

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Cruinniú den Committee on Housing, Planning and Local Government [Joint Committee] an Máirt, 24 Aib 2018.

Ceisteanna Parlaiminte

An nuashonrú is déanaí ar an Tuarascáil Oifigiúil:

Céad, 25 Aib 2018: Freagraíodh 23 Ceist Pharlaiminte.

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach is ea Éire. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad), a fhaigheann a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Around the Houses

Around the Houses – Feabhra

Faigh amach cad a tharla i dTeach Laighean i mí Feabhra le Around the Houses ó Theilifís an Oireachtais.

I measc na nithe a pléadh tá tarraingt siar Eir ón bpróiseas tairisceana don phlean leathanbhanda náisiúnta, aitheasc an Taoisigh do Sheanad Éireann, ráitis ó scoláirí meánscoile faoi thionchar díobhálach na gnéastéacsála agus agallamh le Michael Russell, MSP, Aire na hAlban um chaibidlíocht na Ríochta Aontaithe maidir le háit na hAlban san Aontas Eorpach.

Amharc ar an bhfíseán

Cláir eolais dáilcheantair

Cláir eolais dáilcheantair seolta

Sheol an tSeirbhís Leabharlainne agus Taighde uirlis idirghníomhach chun cabhrú le Comhaltaí den Oireachtas faisnéis chruinn a fháil faoina gcuid dáilcheantar. Tugann na cláir eolais dáilcheantair amharcléiriú idirghníomhach (ar líne) ar shonraí Dhaonáireamh 2016 do gach dáilcheantar.

Amharc ar an bhfíseán

Preaseisiúintí

25 Aib 2018, 16.14

Minister of State for Defence to brief Committee on Ireland’s security cooperation with EU partners

25 Aib 2018, 16.12

PAC to focus on Department of Justice ICT projects

25 Aib 2018, 13.41

Commissioner Phil Hogan to address joint meeting of Agriculture & Rural & Community Development Committees

25 Aib 2018, 12.27

Finance Committee to focus EU proposals for taxation of the digital economy

24 Aib 2018, 17.13

Justice & Equality Committee to meet Garda Síochána as part of hearings on Garda Síochána oversight and accountability

An raibh a fhios agat?

Is é Éanna Ó Coinnigh an comhalta de Dháil Éireann is faide seirbhís a mhaireann. Tá sé ina TD do Mhaigh Eo ón mbliain 1975 i leith.

This almost all male and almost all Catholic Dáil seems by majority determined for the most part to impose its moral values and medical criteria on the women of Ireland for decades to come.
Barry Desmond, 27 April 1983

Billí agus Achtanna le déanaí

18 Aib 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chúram Leanaí (Leasú), 2018

Uimh. 38 de 2018

17 Aib 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um An Bille um Bonneagar Náisiúnta, 2018

Uimh. 37 de 2018

10 Aib 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um xxx 2018

Uimh. 36 de 2018

28 Márta 2018

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Thionóntachtaí Cónaithe (Ráthaíocht Tionachta Níos Mó agus Cinnteacht Cíosa), 2018

Uimh. 35 de 2018