Breithníonn an Coiste um Nós Imeachta nithe a bhaineann le nós imeachta agus molann sé míreanna breise i mBuan-Orduithe Dháil Éireann nó aon leasuithe orthu. Breithníonn sé freisin pribhléidí na gComhaltaí agus tuairiscíonn sé ina dtaobh, de réir mar a iarrtar agus nuair a iarrtar.

Dáta a bunaíodh: 1 Ean 2017

Teach: 32nd Dáil

An Fochoiste um Athleasú na Dála

Breithníonn an Fochoiste um Athleasú na Dála nithe a bhaineann le nós imeachta, molann sé athruithe ar Bhuan-Orduithe, déanann sé maoirseacht ar nós imeacht i gcoistí agus tuairiscíonn sé ar phribhléidí na gComhaltaí.

Sonraí teagmhála na gcoistí

An Coiste um Nós Imeachta (Dáil Éireann)
Teach Laighean
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
D02 XR20

Cléireach don Choiste:
Noreen Banim
noreen.banim@oireachtas.ie
(01) 618 3740
076 100 1736

Preasoifigeach:
Verona Ní Bhroinn
verona.nibhroinn@oireachtas.ie
(01) 618 3881
(087) 2624132