full widget book module

REACHTAÍOCHT

Billí & Achtanna

Is iad Tithe an Oireachtais amháin atá freagrach as an gcumhacht chun dlíthe nua a dhéanamh. Is ag Dáil Éireann atá an príomhról i ndáil le reachtaíocht mar gurb é an pobal a thoghann é go díreach.

Cuirtear gach dlí nua beartaithe i láthair an Oireachtais mar Bhille. Tosaíonn an Rialtas formhór na mBillí agus déantar díospóireacht agus faomhadh sa Chomh-aireacht sula dtagann siad roimh an Oireachtas. Féadfaidh daoine aonair nó grúpaí i nDáil Éireann a reachtaíocht bheartaithe féin a thabhairt chun cinn chomh maith i rith Am Comhaltaí Príobháideacha.

Ar an leathanach seo, féadfaidh tú Bille nó Acht a chuardach.

Billí agus Achtanna a cuireadh faoi chaibidil le déanaí

3 August 2017

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chartlann Náisiúnta (Leasú), 2017

Uimh. 110 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht um Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

Uimh. 22 de 2017

Bille an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

Uimh. 59 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017

Uimh. 24 de 2017

An Bille um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017

Uimh. 62 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017

Uimh. 25 de 2017

An Bille fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017

Uimh. 77 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht Forbartha Mianraí, 2017

Uimh. 23 de 2017

An Bille Forbartha Mianraí, 2015

Uimh. 69 de 2015

26 July 2017

Enacted

An tAcht fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2017

Uimh. 26 de 2017

An Bille fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2016

Uimh. 20 de 2016

25 July 2017

Enacted

An tAcht um Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (Leasú), 2017

Uimh. 21 de 2017

Bille an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (Leasú), 2014

Uimh. 88 de 2014

19 July 2017

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Idirghabhála, 2017

Uimh. 20 de 2017

19 July 2017

Enacted

An tAcht Uchtála (Leasú) 2017

Uimh. 19 de 2017

An Bille Uchtála (Leasú) 2016

Uimh. 23 de 2016

19 July 2017

Enacted

An tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2017

Uimh. 18 de 2017

An Bille Airí agus Rúnaithe (Leasú), 2017

Uimh. 97 de 2017

Billí sceidealaithe i gcomhair plé

D’fhéadfadh sé seo athrú ar fhógra gearr

Níl aon bhillí sceidealaithe i gcomhair plé

widget harp

Useful link

Irish Statute Book

View both primary and secondary legislation in the Irish Statute Book (eISB)

widget photo

AN CHAOI A NDÉANTAR DLÍTHE

Treoir faoi Bhillí

Foghlaim an chaoi a dtéann Billí tríd an Dáil agus Seanad le bheith ina ndlíthe