Listen by phone


Dáil Éireann + 353 (0) 1 618 4000

Seanad Éireann + 353 (0) 1 618 4001

Físeáin le déanaí

Oireachtas TV Logo 500x353

Nomination of Taoiseach

Léirithe Theilifís an Oireachtais

Luan, 24 Iúil 2017

Nomination of Taoiseach

Arts Heritage Regional Rural and Gaeltacht Affairs JC

Aoine, 21 Iúil 2017

An Coiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta

Report Launch - Culture 2025 - Éire Ildánach, Framework Policy to 2025

Committee of Public Accounts

Aoine, 21 Iúil 2017

An Coiste um Chuntais Phoiblí

Report Launch - Financial Procedures at Garda College, Templemore

Budgetary Oversight

Déar, 20 Iúil 2017

An Coiste um Fhormhaoirsiú Buiséid

The Summer Economic Statement

Brabhsáil an chartlann

Féach ar fhíseáin d’imeachtaí a bhí ar siúl le 18 mí anuas

Íoslódáil comhaid físe

Tá comhaid MP4 laethúla agus uaire don dá sheomra coiste ar fáil lena n-íoslódáil

TX

CAINÉAL TEILIFÍSE

Féach orainn ar an teilifís

Craolann ár gcainéal teilifíse 24 uair an chloig sa lá chuig tithe na hÉireann trí Saorview, Sky, Virgin Media, eir Vision agus Vodafone

Oireachtas TV Logo 500x353

INTÍ

Léirithe Theilifís an Oireachtais

Léirímid cláir faisnéise, plé painéil agus cainteanna stairiúla, agus craolaimid imeachtaí Oireachtais a mbíonn suim ag an bpobal iontu

Sonraí teagmhála

Tá an tAonad Craolacháin freagrach as gach craolachán parlaiminteach, lena n-áirítear cainéal Theilifís an Oireachtais.
 

An tAonad Craolacháin
Tithe an Oireachtais
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2
+353 (0) 1 618 3789
broadcast@oireachtas.ie