Schedule of meetings

Aoine, 18 Lún
  • 10.30

    Committee Meeting: Transport, Tourism and Sport (Joint)
    CR3, LH 2000 - (T) To be televised

  • 09.00

    Committee Meeting: Transport, Tourism and Sport (Joint)
    CR2, LH 2000 - (T) To be televised

View detailed schedule
Aimsigh Coiste

Maidir le coistí

Cuireann coistí an Oireachtais comhairle ar Thithe an Oireachtais maidir le raon réimsí ar leith. Bíonn Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Teachtaí Dála agus Seanadóirí mar chomhaltaí na gcoistí. Faigheann coistí aighneachtaí agus cuir i láthair ón bpobal, ó ghrúpaí leasmhara agus ó Ranna Rialtais. Craoltar a gcruinnithe poiblí beo agus taifeadtar iad agus féadfaidh siad tuarascálacha a fhoilsiú ar shaincheisteanna ar leith. Scrúdaíonn coistí caiteachas Rialtais agus déanann siad díospóireacht ar reachtaíocht bheartaithe chomh maith.

Coistí 32nd Dáil / 25th Seanad

iStock 637080884 culture600x426

19 July 2017

Culture 2025

The Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs committee has published Ireland’s first national cultural policy. It provides a vision, foundation and policy framework for the continued vitality, development and viability of Irish arts, culture and heritage up to 2025.

Díospóireachtaí le déanaí

Friday, 18 August 2017

Committee on Transport, Tourism and Sport [Joint Committee]

Thursday, 17 August 2017

Committee on Transport, Tourism and Sport [Joint Committee]

Thursday, 20 July 2017

Committee on Budgetary Oversight

Summer Economic Statement: Discussion.

Preaseisiúintí

18 Lún 2017, 16.00

Committee on Sport to meet to discuss next stage in deliberations on Moran Report

17 Lún 2017, 15.00

Committee on Sport to reconvene hearings on Moran Report on Friday 18 August

17 Lún 2017, 12.00

Committee on Sport responds to correspondence from former OCI President

16 Lún 2017, 11.00

Committee on Sport to examine Moran Report into ticketing for Rio Games

Tuarascálacha le déanaí

Dé Céadaoin, 02 Lún 2017

Brexit and the Future of Ireland Uniting Ireland and Its People in Peace and Prosperity

Dé Céadaoin, 26 Iúil 2017

Report on the Working Conditions of the Early Years Education and Care Sector 2017

Dé Máirt, 25 Iúil 2017

Report on Building on Recovery: Infrastructure and Capital Investment 2016 - 2021

Dé Céadaoin, 19 Iúil 2017

Report on Culture 2025 – Éire Ildánach, Framework Policy to 2025

Treoirlínte maidir le haighneacht a dhéanamh

Sula gcuireann tú aighneacht faoi bhráid coiste Oireachtais, léigh ár dTreoirlínte maidir le hAighneacht a Dhéanamh. Tugtar achoimre iontu faoin gcúis atá le haighneachtaí mar aon leis an bhformáid nach mór a úsáid.

Féach ar threoirlínte chun aighneacht a dhéanamh
euStars iStock 550w

GRAFAIC FAISNÉISE

Grinnscrúdú ar reachtaíocht AE

Céard a tharlaíonn nuair a bheartaíonn AE reachtaíocht nua do bhallstáit? Léirítear sa ghrafaic faisnéise seo an chaoi a ndéanann an tOireachtas athbhreithniú agus a fhreagraíonn sé do thograí mar seo.

Gluais

An bhfuil an difríocht idir buanchoistí agus comhchoistí agus roghchoistí ar eolas agat? Díchódaigh an béarlagair parlaiminteach lenár dtreoir ó A go Z.

key points history2

Faisnéis úsáideach

Cad iad na buanchoistí?

Bunaítear buanchoistí trí bhuanorduithe an Oireachtais agus comhlíonann siad feidhmeanna atá riachtanach i ngach parlaimint, ar nós grinnscrúdú ar na cuntais phoiblí.

IMG 0313

Faisnéis úsáideach

Céard é an difríocht idir roghchoiste agus buanchoiste?

Bíonn comhaltaí ón Dáil nó an Seanad, ach ní ón dá áit, ar roghchoiste. Bíonn comhaltaí ón Dáil agus ón Seanad ar chomhchoiste.

IMG 0349

Faisnéis úsáideach

Coistí agus an tAontas Eorpach

Bíonn ról tábhachtach ag coistí maidir lena chinntiú go ndéantar grinnscrúdú ar reachtaíocht agus ar bheartais an Aontais Eorpaigh agus go gcoimeádtar an Rialtas cuntasach i ngnóthaí na hÉireann leis an Eoraip.