Maidir le Paul Coghlan

Paul Coghlan

Maidir le Paul Coghlan

Date of Birth:

01/06/1944

House:

25th Seanad (2016 - )

Party:

Fine Gael

Panel:

Industrial and Commercial Panel

Sonraí teagmhála an Leas-Chathaoirligh

Toghadh an Seanadóir Paul Coghlan mar Leas-Chathaoirleach ar Sheanad Éireann an 15 Meitheamh 2016. Toghadh é den chéad uair i Seanad Éireann in 1997 ar an bpainéal tionsclaíoch agus tráchtála, agus atoghadh é in 2002, 2007, 2011 agus 2016.

Bhí sé ina urlabhra le haghaidh cúrsaí Ealaíon, Oidhreachta agus Turasóireachta, Fiontair, Trádála agus Fostaíochta agus Cosanta. Idir 2011 agus 2016, d’fhónaimh an Seanadóir Coghlan mar Phríomh-Aoire an Rialtais sa Seanad agus bhí sé ina chomhalta den Chomhchoiste Oireachtais ar Airgeadas. Is as Cill Airne i gCo. Chiarraí é, agus bhí sé ina Uachtarán ar Chumann Tráchtála Chill Airne agus ar an gCumann Sóisearach tráth dá shaol. Bhí sé ar dhuine de na daoine a bhunaigh Radio Kerry agus tá sé mar iontaobhaí agus mar iar-chathaoirleach ar Iontaobhaithe Theach Mhucrois. Bhí an Leas-Chathaoirleach ina chomhalta de Chomhairle Baile Chill Airne ó 1985 go dtí 1999 agus d’fhónaimh sé ar feadh dhá théarma mar mhéara. Bhí sé mar chomhalta de Chomhairle Contae Chiarraí freisin ó 1991-1999 agus ar Choimisinéirí Chuan an Daingin.

Is comhalta é de Thionól Parlaiminteach na Breataine-na hÉireann, den Chumann Parlaiminteach Thuaidh-Theas agus den Chomhchoiste um Ghnóthaí Eorpacha. Bhí an Seanadóir Coghlan ina chathaoirleach ar Choiste Thionól Parlaiminteach na Breataine-na hÉireann a d’fhoilsigh tuarascáil ar “Cross-Border Police Cooperation and Illicit Trade”. 

Tá beirt mhac agus triúr iníonacha ag Paul agus a bhean chéile, Peggy. Sula ndeachaigh sé le saol na polaitíochta d’oibrigh Paul mar ghníomhaire eastáit, ceantálaí agus fear gnó. Tá sé ina chomhalta den Institiúid um Cheantálaithe agus Luachálaithe Gairmiúla agus den Institiúid Baincéireachta in Éirinn, agus tá LIB aige.