Is féidir leat aighneacht a chur faoi bhráid coiste am ar bith. Féadfaidh coistí gairmeacha ar aighneachtaí maidir le saincheisteanna atá á mbreithniú acu a eisiúint freisin. Beidh liosta thíos d'aon ghairmeacha reatha ar aighneachtaí.

Féach ar threoirlínte chun aighneacht a dhéanamh