Bíonn Teach Laighean oscailte do chuairteoirí ó Luan go hAoine trí thuras treoraithe amháin.

Má bhíonn an Dáil agus an Seanad ina suí, caithfidh TD nó Seanadóir do chuairt a urrú.

Ar na laethanta sin nach mbíonn suí ann, is féidir turas treoraithe a chur in áirithe trínár ndeasc imeachtaí nó is féidir siúl suas go dtí bealach isteach na gcuairteoirí 15 nóiméad roimh thús an turais.

Turais shrianta mar gheall ar oibreacha athchóirithe ar Theach Laighean Seoirseach.

Mar gheall ar na hoibreacha athchóirithe atá á ndéanamh ar Theach Laighean Seoirseach i rith an ama, cuirfear srian ar thurais i mí Lúnasa. Ní bheidh codanna áirithe d'fhoirgneamh na Parlaiminte oscailte don phobal.

Eagrófar dhá thuras in aghaidh an lae – ceann ar 10.30 a.m. agus ceann ar 2.30 p.m. Maireann na turais thart ar 20 nóiméad.

Beidh COSC AR MHÁLAÍ le linn na hoibre athchóirithe. Cuirfear an beartas sin i bhfeidhm go dian.

Dail Eireann 78

Amanna oscailte

Laethanta neamhshuí

Turais phoiblí: 10.30 r.n. agus 2.30 i.n.

Turais urraithe: le coinne le TD nó Seanadóir

 

Laethanta suí

Le coinne le TD nó Seanadóir

Faisnéis agus áirithintí

Turais phoiblí: event.desk@oireachtas.ie / 01 618 3271 / 01 618 3781

Turais urraithe: Déan teagmháil le do TD nó Seanadóir áitiúil.

 

Faisnéis thábhachtach

Le do thoil…

  • Tabhair leat aitheantas ar a bhfuil grianghraf, cosúil le pas nó ceadúnas tiomána.
  • Bí ag Sráid Chill Dara 15 nóiméad roimh thús an turais.
  • Cuir in iúl dúinn má tá aon riachtanas speisialta agat cosúil le rochtain mhíchumais.
  • Ná tabhair málaí móra leat.

Maireann an turas timpeall uair an chloig.

Bíonn 30 duine ar a mhéad ar an turas.

Níl cead grianghraif a thógáil i dTeach Laighean.

 

Aimsigh muid

Tá Teach Laighean ar Shráid Chill Dara i mBaile Átha Cliath 2, idir an Leabharlann Náisiúnta agus Ard-Mhúsaem na hÉireann – Seandálaíocht. Ní mór do gach cuairteoir teacht isteach tríd an mbealach isteach ar Shráid Chill Dara.