Toghann gach Teach, Dáil agus Seanad, cathaoirleach agus leaschathaoirleach. Bíonn na cathaoirligh in ainm a bheith neamhchlaonta, coinníonn siad ord sna Tithe agus cinntíonn siad go gcaitear go cothrom leis na Comhaltaí go léir. Má bhíonn vóta i gceachtar Teach ar comhscór, beidh an vóta réitigh ag an gcathaoirleach.

Denis O'Donovan

An Cathaoirleach

Tugtar an Cathaoirleach ar chathaoirleach Sheanad Éireann. Glaonn an Cathaoirleach ar Chomhaltaí chun labhairt agus coimeádann sé nó sí ord sa Teach.

Paul Coghlan

An Leas-Chathaoirleach

Is é an Leas-Chathaoirleach leas-chathaoirleach an tSeanaid, agus cuireann sé an ról céanna i gcrích i Seomra an tSeanaid nuair a bhíonn an Cathaoirleach as láthair.

Seán Ó Fearghaíl

An Ceann Comhairle

Bíonn an Ceann Comhairle ina c(h)athaoirleach ar Dháil Éireann. Ós rud é nach dtig leis an gCeann Comhairle páirt ghníomhach a ghlacadh sa pholaitíocht, atoghtar é nó í sa chéad olltoghchán eile go huathoibríoch.

Pat the Cope Gallagher

An Leas-Cheann Comhairle

Is é an Leas-Cheann Comhairle leas-chathaoirleach na Dála, agus cuireann sé na dualgais chéanna i gcrích i Seomra na Dála nuair a bhíonn an Ceann Comhairle as láthair.