All Bills & Acts de réir the last 10 considered

Page 1 of 1

3 August 2017

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chartlann Náisiúnta (Leasú), 2017

Uimh. 110 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht um Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

Uimh. 22 de 2017

Bille an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

Uimh. 59 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017

Uimh. 24 de 2017

An Bille um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017

Uimh. 62 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017

Uimh. 25 de 2017

An Bille fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017

Uimh. 77 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht Forbartha Mianraí, 2017

Uimh. 23 de 2017

An Bille Forbartha Mianraí, 2015

Uimh. 69 de 2015

26 July 2017

Enacted

An tAcht fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2017

Uimh. 26 de 2017

An Bille fán Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte, 2016

Uimh. 20 de 2016

25 July 2017

Enacted

An tAcht um Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (Leasú), 2017

Uimh. 21 de 2017

Bille an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na hÉireann (Leasú), 2014

Uimh. 88 de 2014

19 July 2017

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Deochanna Meisciúla (Leasú), 2017

Uimh. 26 de 2017

19 July 2017

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille um Chosaint Idirnáisiúnta (Athaontú Teaghlaigh) (Leasú), 2017

Uimh. 101 de 2017

19 July 2017

Faoi bhráid Sheanad Éireann

An Bille Idirghabhála, 2017

Uimh. 20 de 2017

Leathanach 1 of 1