Íoctar buntuarastal le Teachtaí Dála ó dháta an toghcháin, ar choinníoll go síneoidh an Teachta Rolla Chomhaltaí Dháil Éireann laistigh de 30 lá ón toghchán. Ar an gcaoi chéanna, íoctar buntuarastal le Seanadóirí ón dáta a toghadh chuig an Seanad iad, an dáta sin san áireamh. Is ó dháta a n-ainmniúcháin a íoctar na comhaltaí sin den Seanad a n-ainmníonn an Taoiseach iad. Tá tuarastail faoi réir cánach, ÁSPC, an mhuirir shóisialta uilíoch, tobhach pinsin agus ranníocaíochtaí pinsin.

Tá feidhm ag na rátaí seo ón 01 Aibreán 2017 i leith.

Ról

Buntuarastal

Liúntas Breise Tuarastail

TD €89,965 --
Seanadóir €65,311 --
An Taoiseach €89,965 €100,268*
An Tánaiste €89,965 €85,708*
Aire €89,965 €71,486*
Aire Stáit(a) €89,965 €34,474*
An Ceann Comhairle €89,965 €71,486
An Leas-Cheann Comhairle €89,965 €34,474
An Cathaoirleach €65,311 €41,248
An Leas-Chathaoirleach €65,311 €22,138
Treoraí an tSeanaid €65,311 €17,347
Leas-Treoraí an tSeanaid €65,311 €7,745

* Is í an Roinn aonair a sanntar an tAire di a íocann na liúntais sin.
(a)Iníoctha le beirt Airí Stáit sonraithe ar a mhéad a fhreastalaíonn ar chruinnithe Rialtais go rialta.

Liúntais le haghaidh Poist Shonraithe

Tá liúntas breise tuarastail ag gabháil le poist shonraithe áirithe laistigh de Thithe an Oireachtais freisin. Tá na liúntais tuarastail sin faoi réir cánach, ÁSPC, an mhuirir shóisialta uilíoch, tobhach pinsin agus ranníocaíochtaí pinsin freisin.

Post i nDáil Éireann

Liúntas Breise Tuarastail

Aoire an Rialtais €16,288
Aoire Cúnta an Rialtais €14,400
Aoire Pháirtí Fhianna Fáil €18,240
Aoire Pháirtí Shinn Féin €9,600
Aoire Pháirtí na Dlúthpháirtíochta-an Chomhaontais Pobal seachas Brabús €5,760
Aoire Pháirtí an Lucht Oibre €5,760
Aoire an Pháirtí Neamhspleách ar son an Athraithe €5,760
Aoire Pháirtí na nDaonlathaithe Sóisialta €5,760
Aoire an Chomhaontais Ghlais €5,760
Aoire Cúnta Pháirtí Fhine Gael €9,120
Aoire Cúnta Pháirtí Fhianna Fáil €9,120
Aoire Cúnta Pháirtí an Lucht Oibre €2,880
Aoire Cúnta Pháirtí Shinn Féin €4,800

 

Post i Seanad Éireann

Liúntas Breise Tuarastail

Aoire an Rialtais €4,341
Aoire Cúnta an Rialtais €2,396
Ceannaire Ghrúpa Fhianna Fáil €7,745
Ceannaire an Ghrúpa Neamhspleách €4,341
Ceannaire Ghrúpa Shinn Féin €4,341
Ceannaire Ghrúpa na Rannpháirtíochta Sibhialta €4,341
Ceannaire Ghrúpa an Lucht Oibre €4,341
Aoire Ghrúpa Fhianna Fáil €4,341
Aoire an Ghrúpa Neamhspleách €2,396
Aoire Ghrúpa Shinn Féin €2,396
Aoire Ghrúpa na Rannpháirtíochta Sibhialta €2,396
Aoire Ghrúpa an Lucht Oibre €2,396

 

Eile

Liúntas Breise Tuarastail

Cathaoirleach Coiste (TD) €9,120
Cathaoirleach Coiste (Seanadóir) €7,745
Comhaltaí Coimisiúin (TD) €9,120
Comhaltaí Coimisiúin (Seanadóir) €7,745
Cathaoirleach ar an gCoiste um Leasanna Chomhaltaí Sheanad Éireann €1,550

I gcás ina bhfuil Comhalta ina Chathaoirleach nó ina Cathaoirleach ar níos mó ná Coiste amháin, níl an té sin i dteideal ach liúntas amháin a fháil. I gcásanna áirithe, tharscaoil comhaltaí liúntais áirithe a fháil agus, dá bharr sin, níor cheart a ghlacadh leis go n-íoctar na liúntais thuasluaite go léir.