Dáil Éireann schedule

30

days until the dail resumes

Seanad Éireann schedule

36

days until the Seanad returns

Schedule of meetings

Aoine, 18 Lún
  • 10.30

    Committee Meeting: Transport, Tourism and Sport (Joint)
    CR3, LH 2000 - (T) To be televised

  • 09.00

    Committee Meeting: Transport, Tourism and Sport (Joint)
    CR2, LH 2000 - (T) To be televised

View detailed schedule
Páipéir ghnó

No business papers have been published today 

Aimsigh Teachta Dála reatha

Tá 158 Comhalta (ar a dtugtar Teachta Dála nó TD) i nDáil Éireann.

Aimsigh Seanadóir reatha

Tá 60 Comhalta (ar a dtugtar Seanadóir) i Seanad Éireann.

Éire: daonlathas parlaiminteach

Daonlathas parlaiminteach atá in Éirinn. Tá Parlaimint Náisiúnta (Oireachtas) againn ina bhfuil an tUachtarán agus dhá Theach: Dáil Éireann (Teach na nIonadaithe) agus Seanad Éireann (an Seanad) a ndíorthaítear a bhfeidhmeanna agus a gcumhachtaí ó Bhunreacht na hÉireann arna achtú ag na daoine an 1 Iúil 1937. Tá Tithe an Oireachtais suite i dTeach Laighean, Baile Átha Cliath.

Have your say: call for submissions

The Forum on Parliamentary Privilege is seeking written submissions from interested members of the public regarding freedom of debate and members' privilege in our parliament.

Find out more

Preaseisiúintí

18 Lún 2017, 16.00

Committee on Sport to meet to discuss next stage in deliberations on Moran Report

17 Lún 2017, 15.00

Committee on Sport to reconvene hearings on Moran Report on Friday 18 August

17 Lún 2017, 12.00

Committee on Sport responds to correspondence from former OCI President

Why, in my young days, it was quite exciting to see a lady's ankle if she raised her skirt. Nowadays, it excites little or no interest.

Sir John Keane, 18 Nov 1942

Billí & Achtanna le déanaí

3 August 2017

Faoi bhráid Dháil Éireann

An Bille um Chartlann Náisiúnta (Leasú), 2017

Uimh. 110 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht um Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

Uimh. 22 de 2017

Bille an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean, 2017

Uimh. 59 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017

Uimh. 24 de 2017

An Bille um Banc Infheistíochta Bonneagair na hÁise, 2017

Uimh. 62 de 2017

26 July 2017

Enacted

An tAcht fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017

Uimh. 25 de 2017

An Bille fán gCoimisiún Neamhspleách um Thuairisciú, 2017

Uimh. 77 de 2017