Maidir le Denis O'Donovan

Denis O'Donovan

Maidir le Denis O'Donovan

Date of Birth:

23/07/1955

House:

25th Seanad (2016 - )

Party:

Fianna Fáil

Panel:

Agricultural Panel

Sonraí teagmhála an Chathaoirligh

Rugadh an Seanadóir O'Donovan ar leithinis Mhuintir Bháire i mí Iúil na bliana 1955, an duine ab óige sa chlann ina raibh 11 pháiste ar fad. Cuireadh oideachas air i Scoil Náisiúnta na nGabhal Dubh, i Scoil Bheanntraí do Bhuachaillí agus i gColáiste an Chroí Rónaofa, Carraig na bhFear. Tá Céim Onóracha sa Dlí aige ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh; bhain sé an chéim sin amach sa bhliain 1975.

Is polaiteoir lánaimseartha é Denis. Toghadh chun Dáil Éireann é sa bhliain 2002 tar éis dó an vóta is airde a fháil sa toghchán. Bhí sé sa Dáil go dtí 2007 ach chaill sé a shuíochán ansin. Toghadh chun Seanad Éireann é ina dhiaidh sin ar an Rolla Tionscail agus Tráchtála. Atoghadh chun an tSeanaid é ar an Rolla Talmhaíochta in 2011. 

Is ball é de Bhol Chumann na hÉireann agus is Stiúrthóir é ar Ghrúpa Siúil Shlí Rinn Mhuintir Bháire. Is ball saoil de Chumann Lúthchleas Gael é Denis agus is breá leis a bheith i mbun iascaireacht mhara agus cnocadóireachta.

Tuairisc pholaitíochta:

  • Toghadh mar Chathaoirleach Sheanad Éireann é ar an 8 Meitheamh 2016. 
  • Bhí sé ina Leas-Chathaoirleach ar Sheanad Éireann idir 2011 agus 2016. 
  • Bhíodh sé ina leascheannaire ar ghrúpa Fhianna Fáil sa Seanad.
  • Urlabhraí don Dlí agus Ceart, Cosaint agus Comhionannas agus comhalta de Chomhchoiste an Oireachtais um Dhlí agus Ceart, Cosaint agus Comhionannas.
  • Toghadh chun Chomhairle Contae Chorcaí é sa bhliain 1985 agus fuair sé an vóta is airde faoi thrí (1985, 1991 agus 1999). An Cathaoirleach ab óige a toghadh riamh sa bhliain 1989.
  • Cathaoirleach ar Choiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar an mBunreacht idir 2002 agus 2007; d'fhoilsigh an Coiste sin dhá thuarascáil ríthábhachtacha maidir le 'Réadmhaoin' agus 'An Teaghlach'.
  • Cathaoirleach ar Choiste Uile-Pháirtí an Oireachtais a cuireadh ar bun chun breitheamh reatha a chur as oifig faoi Airteagal 15 dár mBunreacht. Ba é an Coiste sin an chéad Choiste a cuireadh ar bun chun na críche sin ó bunaíodh an Stát.