Bunaíodh an coiste speisialta seo chun athbhreithniú a dhéanamh ar impleachtaí na bhfadhbanna a bhaineann le tithíocht agus easpa dídine agus chun moltaí a dhéanamh ina leith. Bhí an chéad chruinniú dá chuid ag an gcoiste an 20 Aibreán 2016 agus d’fhoilsigh sé a thuarascáil deiridh don Dáil an 17 Meitheamh 2016.

Date established: 14 Aib 2016

Date dissolved: 17 Meith 2016

House: 32nd Dáil

House building

Tuarascáil Deiridh

Tuarascáil deiridh an Choiste

D'fhoilsigh an Coiste a thuarascáil deiridh de réir mar a socraíodh i mí an Mheithimh 2016. Aithnítear sa tuarascáil go bhfuil réiteach na heaspa soláthar tithíochta, agus na heaspa dídine lena mbaineann, ar cheann de na dúshláin is mó atá le sárú ag Éirinn. Tugtar slám moltaí inti faoi conas a d'fhéadfaí dul i ngleic leis na ceisteanna sin.

Preaseisiúintí

17 Meith 2016, 12.00

Housing and Homelessness Committee launches its final Report

16 Meith 2016, 15.00

Housing and Homelessness Committee to launch key Report into tackling homelessness

1 Meith 2016, 13.00

Housing and Homelessness Committee to hear from Minister Simon Coveney

Físeáin le déanaí

Housing Planning Community and Local Government SC

Céad, 23 Samh 2016

An Coiste um Thithíocht agus Easpa Dídine

2016 Further Revised Estimates for  Public Services- Vote 34 (Housing, Planning, Community and Local Government)

Aoine, 17 Meith 2016

An Coiste um Thithíocht agus Easpa Dídine

Report Launch by Committee on Housing and Homelessness

Máirt, 31 Beal 2016

An Coiste um Thithíocht agus Easpa Dídine

Housing and Homelessness

Tuarascálacha le déanaí

Déardaoin, 16 Meith 2016

Final Report June 2016

Dé Máirt, 26 Aib 2016

Interim Report April 2016

Sonraí teagmhála na gcoistí

Lánscoireadh an Coiste seo ar an 17 Meitheamh 2016.
Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin gCoiste seo, seol ríomhphost chuig comm.sec@oireachtas.ie.